Seurakunnanvaltuuston pöytäkirja 14.2.2019

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan vuoden 2019 ensimmäinen seurakunnanvaltuuston kokous pidettiin seurakunnan juhlasalissa (Rajakatu 39) torstaina 14.2.2019. Kokouksessa päätettiin muun muassa kirkon hallinnonuudistusta koskevasta seurakunnan lausunnosta kirkollishallitukselle sekä valittiin seurakunnan valitsijamiehet ja ehdokas kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaliin.

Kokouksen pöytäkirja.