Uusi lausunto seurakuntauudistuksesta

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus on kokouksessaan 9.4. päättänyt lykätä päätöksentekoa valmisteilla olleessa seurakuntien hallinnonuudistusasiassa. Hiippakuntien piispat muuttivat aiemmin lausuntokierroksella olleita esityksiään seurakuntien antamien lausuntojen perusteella. Kirkollishallitus päätti jatkaa uudistuksen valmistelua uusien esitysten mukaisessa muodossa. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan osalta kirkollishallitus esittää aiemman kahden seurakunnan sijaan siirtymistä neljän seurakunnan malliin. Seurakuntamme osalta esitys tarkoittaisi sitä, että vuoden 2021 alusta alkaen Saimaan seurakunta liitettäisiin Jyväskylän seurakuntaan. Tämän jälkeen valmistelua jatkettaisiin edelleen seurakuntamme liittämiseksi Kuopion seurakuntaan vuonna 2024.

Seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.6. antanut kirkollishallituksen pyytämän lausunnon uudesta seurakuntauudistusesityksestä. Lausunnon voit lukea tästä.

Seurakuntamme lausunnon aiemmin esitettyyn malliin voit lukea tästä.

Hallinnonuudistukseen voit tutustua tarkemmin kirkon sivuilla.