Kuulutus seurakuntavaaleista 2019

JYVÄSKYLÄN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNTAVAALIT 2019

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.–6.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa seurakunnanvaltuustoon valitaan kaksitoista (12) jäsentä. Seurakunta on jaettu kahteen vaalialueeseen. Ensimmäiseen alueeseen kuuluvat Jyväskylän ja Muuramen kunnat, joiden alueelta valitaan kahdeksan (8) jäsentä seurakunnanvaltuustoon. Toiseen alueeseen kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski. Toiselta vaalialueelta valitaan neljä (4) jäsentä seurakunnanvaltuustoon.

EHDOKKAITTEN ASETTAMINEN

Kahdella Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita omalta vaalialueeltaan seurakunnan valtuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä eli ensimmäiseltä vaalialueelta kahdeksan ja toiselta vaalialueelta neljä. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä, viimeistään 19.9.2019 mennessä. Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon 25.9.2019. Ehdokasluettelo julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla viimeistään 4.10.2019.

AIKATAULU

Vaali kaudelle 2020-2023 toimitetaan seuraavasti:

Sunnuntai 3.11.2019 Jyväskylän Kristuksen Ylösnousemuksen kirkossa, Rajakatu 39, Jyväskylä klo 12.00–14.00; Lievestuoreen pyhän Nikolaoksen tsasounassa Mäkikalliontie 11, Lievestuore, klo 15.00–16.00 ja Suolahden ylienkeli Mikaelin tsasounassa, Harjusenkatu 41, Suolahti klo 17.00–18.00.

Maanantaina 4.11.2019 Äänekosken Neitsyt Marian Kuolonuneennukkumisen tsasounassa Palokuja 2, Äänekoski klo 17.00–18.00 ja Viitasaaren Kristuksen kirkastumisen tsasounassa, Kirkkotie 12, Viitasaari, klo 19.00–20.00.

Tiistaina 5.11.2019
Saarijärven pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen tsasounassa, Matosalmentie 1, Saarijärvi klo 17.00–18.00 ja Karstulan Jumalansynnyttäjän syntymän tsasounassa, Tsasounantie 1, Karstula klo 19.00–20.00.

Keskiviikkona 6.11.2019 Jyväskylän Kristuksen Ylösnousemuksen kirkossa, Rajakatu 39, Jyväskylä klo 10.00–13.00 ja Keuruun ev.lut. seurakunnan seurakuntatalolla, Kippavuorentie 11, Keuruu, klo 18.00–19.00.

Vaalin tulos julkaistaan torstaina 7.11.2019 klo 12.00 kirkkoherranvirastossa, ja tuloksen sisältävä pöytäkirja asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle, Rajakatu 39, Jyväskylä. Seurakunnanvaltuustoon valitaan vuoden 2019 vaalissa vaalialueittain eli ensimmäiseltä vaalialueelta kahdeksan (8) ja toiselta vaalialueelta neljä (4) eniten ääniä saanutta ehdokasta.

VAALIKELPOISUUS

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä. Äänioikeus seurakunnanvaltuustovaalissa on jokaisella äänivaltaistenluetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2019.

ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELO

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastosssa, Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä, 16.9.2019–22.09.2019 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujenluettelon korjaamiseksi on jätettävä viimeistään 24.9.2019 klo 12.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujenluettelon kokouksessaan 25.9.2019.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää niin monta vaalialeensa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä seurakunnanvaltuustoon. Valituksi tulevat vaalialueittain eniten ääniä saaneet ehdokkaat; 1. vaalialueelta kahdeksan (8) ja toiselta vaalialueelta neljä (4) eniten ääniä saanutta ehdokasta. Äänioikeuttaan saa käyttää vain henkilökohtaisesti.

Jyväskylässä 17. kesäkuuta 2019

Timo Mäkirinta
vaalilautakunnan puheenjohtaja