Toimitukset ja ehtoolliseen osallistuminen epidemia-aikana

Suuri paasto on katumusten ja ehtoolliseen osallistumisen aikaa. Vaikka kokoontumisrajoitusten vuoksi joudumme toimittamaan seurakunnalliset jumalanpalvelukset suljetuin ovin, ilman kirkkokansaa, tärkeiden kirkollisten toimitusten toteutumisen pyrimme turvaamaan poikkeusjärjestelyin.

Aikoja katumuksen eli synnintunnustuksen sakramenttiin voi sopia tavalliseen tapaan seurakunnan papiston kanssa. Kaikki katumukset toimitetaan tässä tilanteessa kirkossa jumalanpalvelusten ulkopuolella, papin kanssa kahden kesken. Myös kaikkia niitä seurakuntalaisia, jotka haluavat osallistua Herran pyhästä ehtoollisesta vielä paaston aikana, pyydetään ottamaan yhteyttä seurakunnan papistoon. Pyrimme järjestämään kaikille heille mahdollisuuden yksityiseen ehtoolliseen osallistumiseen kirkossa, erillisessä ripitystoimituksessa. Yleistä sairaanvoitelun sakramenttia emme poikkeuksellisesti toimita tässä paastossa, vaan pyrimme järjestämään sen sitten, kun tilanne sallii kokoontumisen kirkkoon. Muita kirkollisia toimituksia toimitamme harkinnan mukaan erikseen sopien. Kiireettömät toimitukset, kuten merkkipäivän rukoushetket ja onnittelukäynnit, pyrimme tässä tilanteessa lähtökohtaisesti siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Kirkkoonliittymiseen valmistautuville katekumeeneille emme tänä vuonna voi järjestää yhteistä liittymistoimitusta Lasaruksen lauantain liturgian yhteydessä. Myös viimeinen Ortodoksisuus tutuksi -kurssin kokoontuminen on jouduttu perumaan. Pyydämme sen sijaan kaikkia liittyjiä olemaan yhteydessä pappeihin katumuksen ja erillisen liittymistoimituksen ajankohdan sopimiseksi. Järjestämme liittämiset papin ja kummien läsnäollessa joko yksitellen tai pienissä ryhmissä.

Viranomaisten määrittelemiin riskiryhmiin kuuluvien ja karanteenissa olevien seurakuntalaisten osalta voimme valitettavasti toteuttaa vain kiireellisimmät toimitukset hoitohenkilökunnan sallimissa rajoissa. Kaikista tällaisista toimituksista on sovittava suoraan papin kanssa.

Ohjeistetut rajoitukset ovat kaikkien kannalta valitettavia, erityisesti näin paaston ja pääsiäisen aikaan. Virustartuntojen leviämisen hillitsemiseksi ja seurakuntalaisten terveyden vaalimiseksi ne ovat kuitenkin tässä tilanteessa välttämättömiä. Pyydämme kaikilta kärsivällisyyttä sekä toivotamme siunattua paastonaikaa ja voimia kilvoitukseen rukouksessa ja paastossa!