Kesän leirit peruttu – kristinoppileiri siirtyy elokuulle

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan leiritoiminta Pyhäkankaan leirikeskuksessa kesällä 2020 on päätetty perua koronavirusepidemian vuoksi. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että kesäkuulle kaavaillut lasten- ja varhaisnuorten leiri sekä perheiden ikonileiri perutaan. Myös heinä-elokuulle suunnitellut aikuisten ikonileiri, aikuiskripari, nuorten ortodoksinen musiikkileiri ja venäjänkielinen perheleiri perutaan. Kristinoppileirin osalta on tehty päätös leirin toteuttamisesta päiväleirinä elokuun ensimmäisellä viikolla, 3. – 9.8., Jyväskylän ortodoksisessa seurakuntakeskuksessa. Leiriä koskevista muutoksista on tiedotettu suoraan kaikille leirille ilmoittautuneille.

Päätökset leirien perumisesta ja siirtämisestä perustuvat ortodoksisen kirkollishallituksen 5.5. antamaan ohjeistukseen, ja niiden tarkoituksena on seurakuntalaisten terveyden vaaliminen ja viruksen leviämiseen liittyvien riskien minimoiminen seurakunnan toiminnassa. Ohjeistuksen perusteluissa todetaan leireistä: ”Myös leiritoimintaan sisältyy paljon sellaisia riskejä, joita ei ehkä osata ajatella. Leiriolosuhteissa fyysisen etäisyyden pitäminen on erityisen haasteellista jo senkin vuoksi, että useita eri ruokakunnista tulevia henkilöitä majoittuisi samoissa tiloissa. Myös yksilötason varotoimien huomioiminen on leireillä haastavaa. Esimerkiksi käsihygieniasta huolehtiminen ei kaikissa leiriolosuhteissa ole yhtä helppoa kuin kotioloissa.”

Pahoittelemme päätöksistä leiriläisille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja pyydämme kaikilta ymmärrystä tehtyjä päätöksiä kohtaan. Toivon mukaan ensi kesänä voimme viettää jälleen turvallisen, lämpimän, aurinkoisen ja ennätyskivan leirikesän rakkaassa leirikeskuksessamme!