Koronarajoitustoimet jatkuvat heinäkuun loppuun

Suomen hallituksen 4.5. esittelemä suunnitelma koronasta aiheutuvien kokoontumis- ja toimintarajoitusten asteittaisesta purkamisesta kesäkuusta alkaen ei tuo välitöntä muutosta seurakunnan toimintaan. Ortodoksisen kirkollishallituksen 5.5. antaman ohjeistuksen mukaisesti myös Jyväskylän ortodoksinen seurakunta jatkaa nyt voimassa olevien rajoitustoimien noudattamista toistaiseksi ainakin heinäkuun loppuun.

Vaikka entistä suuremmat kokoontumiset ovatkin periaatteessa sallittuja 1.6. lähtien, näittenkin kokoontumisten osalta viranomaiset edellyttävät edelleen muun muassa epidemian aikana jo tutuksi tulleiden fyysisten turvaetäisyyksien ja henkilökohtaisten suojautumistoimien noudattamista. Näitä varotoimia noudattaen esimerkiksi viidenkymmenen hengen jumalanpalveluksen järjestäminen edellyttäisi niin suurta tilaa, ettei seurakunnallamme ole mahdollisuutta sellaista saada käyttöönsä. Pienempien tilaisuuksien järjestämisen ja erilaisten paikallisten ratkaisujen kannalta pohdinnoissa on taas otettava huomioon lainsäädäntöön perustuvat yhdenvertaisuuskysymykset ja seurakuntalaisten tasapuolisen kohtelun vaatimus, mikä asettaa niin ikään omat edellytyksensä toiminnan järjestamiselle.

Käytännössä rajoitusten jatkuminen heinäkuun loppuun asti tarkoittaa sitä, että jumalanpalvelukset toimitetaan edelleen suljetuin ovin, vain toimittavan henkilöstön läsnä ollessa ja seurakunnan Facebook-sivulle striimattuina. Kirkkoherranvirasto palvelee pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostitse ilmoitettuina aukioloaikoina sekä fyysisesti erikseen sovittaessa. Pyhäkankaan leirikeskuksessa pidettäviksi ilmoitetut leirit perutaan, lukuun ottamatta elokuun ensimmäiselle viikolle siirtyvää kristinoppileiriä, joka toteutetaan päiväleirinä seurakuntakeskuksen tiloissa. Myös leirikeskuksen vuokraaminen ulkopuolisten käyttöön pysyy tauolla, kun taas seurakuntakeskuksen juhlasalit palaavat vuokrakäyttöön 1.6. alkaen viranomaisten säätämien kokoontumisrajoitusten puitteissa.

Vaikka monet valitettavista rajoitustoimista pysyvät edelleen voimassa, on hyvä muistaa, että seurakunta palvelee seurakuntalaisiaan monella tavalla myös poikkeusoloissa: Sakramentteihin, kuten pyhään ehtoolliseen ja synnintunnustukseen, pääsee osallistumaan yksityisesti tai pienissä ryhmissä papin kanssa sovittaessa. Kaikki kirkolliset toimitukset, kuten kasteet, avioliittoon vihkimiset ja hautaan siunaamiset, voidaan edelleen toimittaa pienellä joukolla, kokoontumisrajoitusten edellyttämällä tavalla. Jumalanpalveluksia voi seurata netistä, ja esirukouspyyntöjä palveluksissa luettaviksi otetaan vastaan. Keskusteluaikoja voivat seurakuntalaiset sopia papiston kanssa kuten tavallisestikin. Jumalanpalvelusten lisäksi luvassa on etäyhteyksien turvin muutakin toimintaa niin nuorille kuin aikuisillekin. Myös seurakuntalaisia yhteen kokoavan toiminnan asteittaisen käynnistelyn mahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan.

Toivomme seurakuntalaisilta ymmärrystä tehtyjä linjauksia kohtaan. Seurakuntamme työntekijät auttavat seurakuntalaisia kaikissa tilanteen herättämissä kysymyksissä. Yhdessä ja kärsivällisesti etsien löydämme parhaan ja turvallisimman tien ulos tästä poikkeuksellisesta ajasta.