Seurakunnan toimintaohjeet korona-aikana

Kuopion ja Karjalan hiippakunta laati 25.6. ja 30.7. pidetyissä koronaryhmän kokouksissa uusimpaan epidemiologiseen arvioon perustuvat toimintaohjeet, joita noudatetaan seurakunnissa 1.8. alkaen. Kaikessa toiminnassa seurataan Valtioneuvoston ja Aluehallintoviraston ohjeita. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seurakunnan verkkosivuilla. Ohjeet kokonaisuudessaan löytyvät hiippakunnan sivuilta.

Jyväskylän kirkossa toimitettaviin jumalanpalveluksiin voi elokuun alusta alkaen osallistua rajattu määrä seurakuntalaisia ennakkoilmoittautumisen kautta. Ilmoittautumiset tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse kirkkoherranvirastoon palvelusta edeltävällä viikolla, viikonvaihteen palvelusten osalta perjantaihin klo 12 mennessä. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamiesi osallistujien nimet ja puhelinnumerosi. Nimi- ja yhteystietojen kerääminen osallistujilta perustuu viranomaisten ohjeisiin. Vahvistamme kaikki ilmoittautumiset puhelimessa tai vastausviestillä. Jotta kaikki halukkaat pääsevät vuorollaan osallistumaan, noudatamme paikkojen täytössä vuorotteluperiaatetta. Myös valikoitujen palvelusten lähettämistä nettiin jatketaan toistaiseksi.

Maakunnan jumalanpalveluspaikoissa toimitettaviin palveluksiin emme seurakuntalaisten vähäisen määrän vuoksi vaadi ennakkoilmoittautumisia, mutta niihin voivat osallistua toistaiseksi ainoastaan kyseisen paikkakunnan tai naapurikunnan asukkaat. Rajauksella varmistamme kaikille seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua oman lähimmän pyhäkkönsä jumalanpalveluksiin ilman, että viranomaisten asettamia kokoontumisrajoituksia ylitetään.

Kerho-, piiri- ja tiistaiseuratoiminta pyritään käynnistämään elo-syyskuussa tuttuun tapaan. Myös kirkkokahveja voidaan jälleen järjestää. Sekä jumalanpalveluksissa että seurakunnan muussa toiminnassa noudatamme edelleen toistaiseksi voimassa olevia ohjeita turvaväleistä ja hygieniasta. Flunssaoireita potevien seurakuntalaisten on kaikissa tilanteissa jäätävä kotiin lepäämään.

HUOM. Jyväskylän kaupungin päätöksellä koskee kirkossa toimitettavia palveluksia ja muita seurakunnan tapahtumia kasvomaskisuositus 24.9. alkaen kahden viikon ajan. Pyydämme seurakuntalaisia varaamaan riittävän määrän hengityssuojia mukaansa seurakunnan toimintaan osallistuessaan.

Toivomme seurakuntalaisilta ymmärrystä päätettyjä varotoimenpiteitä kohtaan. Yhteisiä ohjeita ja kärsivällisyyttä noudattaen pidämme huolen siitä, että kirkkoihin palaaminen on mahdollisimman turvallista meille kaikille. Tervetuloa!