Kolme ehdolle kirkkoherran toimeen

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan avoimeksi julistettuun kirkkoherran toimeen on 12.2. päättyneellä hakuajalla saapunut neljä hakemusta. Tehtävää hakivat pastori Johannes Lahtela Helsingistä, pastori Ioannis Lampropoulos Ilomantsista, arkkimandriitta Andreas Larikka Heinävedeltä ja pastori Kaarlo Saarento Jyväskylästä.

Hiippakunnan piispa, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni, on Ortodoksisesta kirkosta annetun lain (62 §) nojalla asettanut Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran vaaliin ehdolle hakijoista ensimmäiselle vaalisijalle pastori Ioannis Lampropouloksen, toiselle vaalisijalle arkkimandriitta Andreas Larikan ja kolmannelle vaalisijalle pastori Kaarlo Saarennon.

Hakijoiden koepalveluksista ja vaalin ajankohdasta tiedotetaan lisää, kun päätökset niistä on tehty. Kirkkoherranvaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.