Kuulutus kirkkoherran vaalista

JYVÄSKYLÄN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

ILMOITUS SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VAALISTA

Vaalitoimitus
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvaali toimitetaan sunnuntaina 18. pnä huhtikuuta 2021. Vaalitoimitus alkaa 18.4.2021 klo 10 alkavan liturgian jälkeen klo 11.30 – 13.00 Kristuksen Ylösnousemuksen kirkossa, Rajakatu 39, Jyväskylä ja jatkuu Viitasaaren Kristuksen Kirkastumisen tsasounassa, Kirkkotie 12, Viitasaari, klo 15.00 – 15.30. Vaali jatkuu klo 16.30 – 17.00 Äänekosken Jumalansynnyttäjän kuolonuneennukkumisen tsasounassa, Palokuja 2, Äänekoski. Vaali päätetään samana päivänä Jyväskylän Kristuksen Ylösnousemuksen kirkossa klo 18.00 ääntenlaskuun ja vaalin tuloksen julistamiseen. Vaalin toimittajaksi on määrätty pappismunkki Johannes Parviainen. Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja asetetaan nähtäville 18.4.2021 30 päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle ja seurakunnan verkkosivulle. Valitusaika 30 päivää vaalipäivästä lukien.

Ehdollepano
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran tointa ovat määräaikaan mennessä hakeneet pastori Johannes Lahtela Helsingistä, pastori Ioannis Lampropoulos Ilomantsista, arkkimandriitta Andreas Larikka Heinävedeltä ja pastori Kaarlo Saarento Jyväskylästä. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan Metropoliitta Arseni on asettanut 17.2.2021 ensimmäiselle vaalisijalle pastori Ioannis Lampropouloksen, toiselle vaalisijalle arkkimandriitta Andreas Larikan ja kolmannelle vaalisijalle pastori Kaarlo Saarennon.

Koepalvelukset
Toimenhakijat suorittavat koepalvelukset seuraavasti; vigilia ja liturgia
– Pastori Kaarlo Saarento 20.-21.3.2021 Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa, Jyväskylässä
– Arkkimandriitta Andreas Larikka 27.-28.3.2021 Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa, Jyväskylässä
– Pastori Ioannis Lampropoulos 10.-11.4.2021 Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa, Jyväskylässä

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Rajakatu 39, Jyväskylä, 4.–12.3.2021 välisenä aikana viraston aukioloaikana 9–12. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä viimeistään ma 15.3. klo 12 mennessä kirkkoherranvirastoon. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 16.3.2021.

Äänioikeus
Äänioikeus kirkkoherranvaalissa on jokaisella äänivaltaistenluetteloon merkityllä viimeistään 12.2.2021 16 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä.

Jyväskylä 18.2.2021

Timo Mäkirinta, kirkkoherra