Seurakunnan toiminta korona-aikana (päivitetty 21.2.)

Kuopion ja Karjalan hiippakunta laati 27.1. pidetyssä koronaryhmän kokouksessa uusimpaan epidemiologiseen arvioon perustuvat toimintaohjeet, joita noudatetaan kaikissa hiippakunnan seurakunnissa. Kaikessa toiminnassa seurataan Valtioneuvoston ja Aluehallintoviraston ohjeita. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. Ohjeet kokonaisuudessaan löytyvät hiippakunnan sivuilta. Seurakuntakohtaisista linjauksista ohjeistuksen puitteissa tiedotetaan seurakunnan verkkosivuilla.

Jyväskylän kaupunki on 12.2. todennut kaupungin korona-tilanteen jälleen parantuneen ja epidemian siirtyneen kaupungin alueella takaisin kiihtymisvaiheeseen, minkä johdosta Jyväskylän kirkossa pidettäviksi ilmoitetut jumalanpalvelukset toimitetaan 22.2. alkaen siten, että niihin voi osallistua ennakkoilmoittautumisten kautta korkeintaan kymmenen (10) henkilöä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Aluehallintoviraston antamien suositusten mukaisesti. Sama henkilörajoitus koskee myös kirkollisia toimituksia. Rajoitusten jatkosta päätetään ja tiedotetaan viranomaisten suositusten päivittyessä.

Jyväskylän kirkossa toimitettaviin jumalanpalveluksiin voi osallistua korkeintaan kymmenen (10) seurakuntalaista ennakkoilmoittautumisen kautta. Ilmoittautumiset tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse kirkkoherranvirastoon (040 756 9589 / jyvaskyla(at)ort.fi) palvelusta edeltävällä viikolla, maanantaista klo 9 alkaen, perjantaihin klo 12 mennessä. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamiesi osallistujien nimet ja puhelinnumerosi. Nimi- ja yhteystietojen kerääminen osallistujilta perustuu viranomaisten ohjeisiin. Mukaan palvelukseen voit ilmoittaa vain itsesi ja lähimmät perheenjäsenesi. Koska kuhunkin palvelukseen mahtuu toimittavan henkilöstön lisäksi vain muutama seurakuntalainen, noudatamme ilmoittautumisissa vuorotteluperiaatetta siten, että kukin seurakuntalainen voi ilmoittautua korkeintaan yhteen palvelukseen viikon aikana. Vahvistamme kaikki ilmoittautumiset puhelimessa tai vastausviestillä. Mikäli tulosi palvelukseen peruuntuu, pyydämme ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian, että voimme tarjota paikkaasi jollekulle toiselle.

Maakunnan jumalanpalveluspaikoissa toimitettaviin palveluksiin emme seurakuntalaisten vähäisen määrän vuoksi vaadi ennakkoilmoittautumisia, mutta niihin voivat osallistua toistaiseksi ainoastaan kyseisen paikkakunnan tai naapurikunnan asukkaat. Rajauksella pyrimme varmistamaan kaikille seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua oman lähimmän pyhäkkönsä jumalanpalveluksiin ilman, että viranomaisten asettamia kokoontumisrajoituksia ylitetään.

Kerho-, piiri- ja tiistaiseuratoiminta jatkuu suositeltujen kokoontumisrajoitusten puitteissa. Sekä jumalanpalveluksissa että seurakunnan muussa toiminnassa noudatamme edelleen toistaiseksi voimassa olevia ohjeita turvaväleistä ja hygieniasta. Flunssaoireita potevien seurakuntalaisten on kaikissa tilanteissa jäätävä kotiin lepäämään. Jumalanpalveluksissa ja tapahtumissa suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. Pyydämme seurakuntalaisia varaamaan riittävän määrän hengityssuojia mukaansa seurakunnan toimintaan osallistuessaan.

Toivomme seurakuntalaisilta ymmärrystä päätettyjä varotoimenpiteitä kohtaan. Yhteisiä ohjeita ja kärsivällisyyttä noudattaen pidämme huolen siitä, että seurakunnan toimintaan osallistuminen on mahdollisimman turvallista meille kaikille. Tervetuloa!