Ilmoitus kirkkoherranvaalin tuloksesta – Объявление о результатах выборов настоятеля

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvaali käytiin ajalla 26. – 30.9.2021. Hiippakunnan piispa, metropoliitta Arseni, oli asettanut kirkkoherran toimeen neljän hakijan joukosta ehdolle kolme henkilöä: 1. vaalisijalle pastori Ioannis Lampropouloksen, 2. vaalisijalle arkkimandriitta Andreas Larikan ja 3. vaalisijalle pastori Kaarlo Saarennon.

Vaalissa olivat äänioikeutettuja kaikki toimen hakuajan päättymispäivään 12.2.2021 mennessä seurakunnassa kirjoilla olleet, 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Äänioikeuttaan vaalissa käytti 207 seurakuntalaista, äänestysaktiivisuuden ollessa 11 %. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Pastori Ioannis Lampropoulos – 84 ääntä

Arkkimandriitta Andreas Larikka – 3 ääntä

Pastori Kaarlo Saarento – 120 ääntä.

Vaalin tuloksen perusteella valituksi Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran toimeen tuli pastori Kaarlo Saarento. Valituksi tullut kirkkoherra aloittaa toimessaan valitusajan päätyttyä, 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan. Kirkkoherran tointa hoitaa 31.10.2021 asti eläkkeelle siirtyvä kirkkoherra, rovasti Timo Mäkirinta.

Объявление о результатах выборов настоятеля

На завершившихся 30.9.2021 выборах настоятеля были поданы рекордные 207 голосов. Явка прибли-зилась к 11%. Голоса были поданы на выборах следующим образом: отец Иоаннис Лампропоулос 84 голоса, отец Андреас Ларикка 3 голоса, отец Каарло Сааренто 120 голосов. Отец Каарло Сааренто был избран настоятелем православного прихода Ювяскюля.

Kirkkoherranvaalin pöytäkirja ja oikaisuvaatimusosoitus