Henkilövaihdoksia seurakunnassa

Loppuvuosi tuo mukanaan monia muutoksia seurakunnan henkilöstössä. Kirkkoherran tointa vuodesta 2007 alkaen hoitanut isä Timo Mäkirinta siirtyi eläkkeelle 31.10. Hänen seuraajakseen syksyllä toimitetussa vaalissa valittu isä Kaarlo Saarento otti kirkkoherran tehtävät vastaan 1.11. alkaen.

Seurakunnan toisen papin tultua valituksi kirkkoherraksi, on seurakunnassa vapautunut papin paikka. Niin ikään seurakunnan kanttori-nuorisotyöntekijän toimi vapautuu Jooa Sotejeff-Wilsonin jättettyä eroilmoituksensa toimesta 1.1. alkaen uusiin tehtäviin siirtymisen johdosta ja hänen opintovapaan sijaisenaan toimineen kanttori Oili Mäkirinnan siirtyessä takaisin toimeensa Kuopion seurakunnassa.

Seurakunnanneuvosto on pyytänyt hiippakunnan piispaa julistamaan sekä toisen papin että kanttorin toimet avoimeksi, ja molempiin tehtäviin pyritään löytämään uudet työntekijät mahdollisimman pian. Uuden papin ja kanttorin valitsee seurakunnanvaltuusto tehtäviin hakeneista ja piispan ehdolle asettamista ehdokkaista. Valitut aloittavat tehtävissään vuoden 2022 alkupuolella. Rekrytointien etenemisestä tiedotetaan seurakunnan internet-sivuilla.

Hiippakunnan piispa, metropoliitta Arseni, suorittaa isä Kaarlon kirkkoherran toimeen asettamisen sunnuntaina 5.12. klo 10 kirkossa toimitettavan liturgian yhteydessä. Samassa yhteydessä vietetään myös kanttori Jooan läksiäisiä. Tervetuloa!