Toisen papin ja kanttorin toimet avoinna

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa on julistettu avoimeksi toisen papin ja nuorisotyöstä vastaavan kanttorin toimet.

Seurakunnan toisen papin erityisinä vastuualueina ovat perhe- ja nuorisotyöhön osallistuminen sekä jumalanpalvelukset ja seurakuntatyö maakunnan pyhäköissä ja palveluspaikkakunnilla. Toisen papin tehtäviin ovat viime vuosina kuuluneet myös viestintä ja hallinnon sihteerinä toimiminen, mutta toimeen valitulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan tehtävänkuvaansa omien kiinnostuksenkohteidensa ja vahvuuksiensa mukaan, esimerkiksi diakoniatyön suuntaan. Tehtävään sisältyy osallistumista muuhunkin seurakunnan perustyöhön. Toinen pappi toimii kirkkoherran sijaisena vuosilomien ajan.

Seurakunnan toinen kanttori vastaa seurakunnan nuorisotyön suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä toisen papin, aktiivisen nuoriso- ja perhetyötoimikunnan sekä vapaaehtoisten kanssa. Työntekijän työpanoksesta noin puolet varataan kirkkomusiikin ja puolet nuorisotyön tehtäviin. Tehtävään sisältyy osallistumista myös muuhun seurakunnan perustyöhön. Toimeen valitulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan tehtävänkuvaansa omien kiinnostuksenkohteidensa ja vahvuuksiensa mukaan.

Hakuaika toimiin päättyy 23.11. Hakuajan päätyttyä hiippakunnan piispa asettaa hakijat ehdokassijoille, ja ehdokkaita kuullaan seurakuntalaisille avoimessa esittelytilaisuudessa ja hallinnon haastatteluissa. Papin ja kanttorin valinnat tekee seurakunnanvaltuusto. Viralliset hakukuulutukset toisen papin ja kanttorin toimiin löytyvät kirkon sivuilta.

Tervetuloa hakemaan tärkeän työn tekijäksi hyvään seurakuntaan!