Rukous rauhan puolesta

Ukrainassa vuosia jatkunut sotilaallinen konflikti on yltynyt Venäjän täysimittaiseksi hyökkäykseksi. Seurakuntamme yhtyy rukoukseen rauhan ja sodassa kärsivien ukrainalaisten puolesta. Torstaina 24.2. liitymme muiden seurakuntien tavoin rauhan kellojen soittoon klo 19 Jyväskylän kirkon kelloilla. Lauantaina 26.2. toimitamme Jyväskylän kirkossa rukouspalveluksen rauhan puolesta klo 17.30 alkaen. Kehotamme kaikkia muistamaan kärsiviä lähimmäisiämme myös omissa yksityisissä rukouksissaan.

Torstaina 17.3. klo 19 järjestetään Rauhanrukous-tapahtuma Kirkkopuiston Paraatiaukiolla yhdessä Jyväskylän evankelis-luterilaisen seurakunnan, Jyväskylän kristillisten seurakuntien ja kaupungin kanssa.

Seurakunnan papisto on tavoitettavissa keskusteluapua varten. Aineellista apua sodasta kärsiville voi antaa esimerkiksi Filantropia ry:n ja kirkon järjestöjen koordinoiman kriisikeräyksen kautta.

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen rukouskehotus ja lausunto ovat luettavissa kirkon sivuilla.

Pyhä Jumala, rauhan ja oikeudenmukaisuuden lähde,

Anna sovinto erimielisille ja rauha levottomuuden ja sodan keskelle

Paranna haavoitetut ja sairaat.

Ole lähellä kärsiviä ja kuolleita.

Armahda Ukrainan kansaa ja kaikkia kansoja ja siunaa luomakuntaa.

Suojele sodan kärsimyksen alla olevia.

Tuo rakkautesi meissä näkyväksi.

Kuule meitä Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden.

Aamen.