Seurakunnan toiminta korona-rajoitusten poistuttua

Seurakuntamme alueella korona-epidemiatilanne on rauhoittunut ja viranomaiset ovat purkaneet yleisiä kokoontumisia ja julkisten tilojen käyttöä koskeneet rajoitukset. Seurakunnan toiminnassa on voitu palata suurimmaksi osaksi epidemiaa edeltäneen ajan käytäntöihin.

Jumalanpalveluksia koskeneista, epidemia-ajan alussa päätetyistä varotoimenpiteistä on luovuttu kaikissa seurakunnissa piispainkokouksen 24.8. tekemän päätöksen ja hiippakunnan piispan 26.8. antaman ohjeistuksen myötä. Vastedes Herran pyhän ehtoollisen jaossa noudatetaan epidemian alkua edeltänyttä perinteistä käytäntöä, jonka mukaan seurakuntalaiset osallistuvat pyhistä lahjoista yhteisestä maljasta ja yhteisestä ehtoollislusikasta. Niin ikään ehtoolliseen osallistumista seuraava jälkiviinin jakamisen tapa on otettu seurakunnassamme jälleen käyttöön, eikä ikonien tai papin käsiristin kunnioittamiselle suutelemalla ole estettä.

Tartuntariskiä ehkäistään seurakunnan toiminnassa edelleen tilanteen sallimia turvavälejä pitämällä sekä hygieniasta ja tilojen puhtaudesta huolehtimalla. Flunssaoireita potevien tai koronavirukselle tiettävästi altistuneiden henkilöiden on vältettävä tilaisuuksiin osallistumista oireiden keston tai suositellun varoajan ajan. Yleisen kasvomaskisuosituksen päätyttyä toimintaan osallistuvilta ei edellytetä hengityssuojaimen käyttöä, mutta kukin voi käyttää sitä edelleen oman harkintansa mukaan.

Tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan!