Seurakunnanvaltuuston vaali 2023

JYVÄSKYLÄN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALI 2023

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2024–2027 toimitetaan 5.–8.11.2023. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhteensä 12 jäsentä seurakunnan alueelta.

Seurakunnanvaltuusto on päättänyt jakaa seurakunnan seuraaviin vaalialueisiin:

I vaalialue (Jyväskylä ja Muurame): kahdeksan (8) valtuustopaikkaa

II vaalialue (Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski): neljä (4) valtuustopaikkaa.

Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa (Rajakatu 39, Jyväskylä) 16.–22.9.2023 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 26.9.2023 klo 12.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 27.9.2023.

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa omalla vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden (2) Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kyseisellä vaalialueella asuvan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon (Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä) viimeistään 21.9.2023 klo 12.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 6.10.2023 sekä julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.

Jyväskylässä 25.5.2023

Kaarlo Saarento
Vaalilautakunnan puheenjohtaja