Seurakunnanvaltuuston kokouksen 2/2023 päätöksiä

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto kokoontui vuoden toiseen ja samalla toimikautensa viimeiseen sääntömääräiseen kokoukseen Jyväskylässä 9.11.2023. Sääntömääräisinä asioina kokouksessa päätettiin seurakunnan ensi vuoden tuloveroprosentista, joka säilyy ennallaan 1,95 %:ssa, sekä hyväksyttiin seurakunnan talousarvio 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin seurakunnan kiinteistöstrategia 2023-2033 sekä päätettiin toimikuntarakenteen uudistuksesta, jonka mukaisesti seurakunnan toimikuntarakennetta yksinkertaistetaan vuoden 2024 alusta.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksen yhteydessä kiitettiin puolin ja toisin niin seurakunnanvaltuuston väistyviä kuin työtä jatkaviakin jäseniä kuluneen kauden yhteistyöstä seurakunnan hyväksi.

Kuvassa seurakunnanvaltuusto kaudella 2020 – 2023 kahta estynyttä jäsentä ja linssin takana olevaa kirkkoherraa vaille.