Seurakunnanvaltuuston vaalin tulos

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa toimitettiin seurakunnanvaltuuston vaali ajalla 5.–8.11.2023. Vaalin ääntenlaskenta suoritettiin kirkkoherranvirastossa torstaina 9.11.2023 klo 10.00 alkaen.

Äänioikeuttaan vaalissa käytti yhteensä 119 äänestäjää. Äänioikeutettuja oli 1 847, joten äänestysprosentiksi muodostui 6,4 %. Mitättömiä äänestyslippuja ei ollut. Osittain mitättömiä äänestyslippuja (OrtKj 85 §) oli kaksi.

Äänestyksen tuloksen perusteella 12-jäseniseen seurakunnanvaltuustoon tulivat valituiksi kaudelle 2024–2027 I vaalialueelta seuraavat kahdeksan eniten ääniä saanutta ehdokasta ja II vaalialueelta seuraavat neljä eniten ääniä saanutta ehdokasta:

I Vaalialue

Nimi                                                   Äänet

Anna-Katriina Salmikangas           52

Erna Suutari                                     51

Riitta Penttinen                               50

Aleksi Hänninen                              42

Janne Ohenoja                                 42

Elias Päivinen                                   40

Matti Salokas                                   35

Tanja Balabin                                   34

II Vaalialue

Nimi                                                   Äänet

Jarmo Arpiainen                              18

Katri Hemminki                               17

Sirpa Falck-Leppänen                     16

Anne-Liisa Riissanen                       16

Vaalialueilla seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat sijoittuivat varasijoille. I vaalialueelta 1. varasijalle sijoittui Marja-Leena Ollikainen (30 ääntä, arpa) ja 2. varasijalle Kari Hast (30 ääntä, arpa). II vaalialueelta 1. varasijalle sijoittui Jorma Holmström (15 ääntä) ja 2. varasijalle Sakari Riissanen (12 ääntä).

Seurakunnanvaltuustoon nyt valituksi tulleista 60 % on valtuutettuina uusia. Valituista 60 % on naisia ja heidän keski-ikänsä on 51 vuotta.

Uuden valtuuston toimikausi alkaa tammikuussa 2024.

Kiitos kaikille ehdokkaille ja äänestäjille yhteisestä vaalisyksystä! Monia armorikkaita vuosia tehtäviinsä valituille!