Seurakunnanvaltuuston kokouksen 1/2024 päätöksiä

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous 1/2024 pidettiin perjantaina 26.1.2024 klo 17.00 alkaen seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Uuden valtuuston toimikauden ensimmäisessä kokouksessa esillä olivat sääntömääräiset asiat eli valtuuston järjestäytyminen sekä seurakunnan toimielinten ja muiden luottamushenkilöiden valinnat alkavalle nelivuotiskaudelle.

Kokouksessa seurakunnanvaltuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin Anna-Katriina Salmikangas ja varapuheenjohtajaksi Riitta Penttinen.

Seurakunnanneuvoston jäseniksi valittiin Esa Koivula, Marja Jeronen, Simo Penttinen, Kalevi Plattonen ja Angela Simpanen. Neuvoston itseoikeutettuina jäseninä toimivat myös pääkirkon kirkonisännöitsijäksi valittu Lidia Ukkonen ja puheenjohtaja, kirkkoherra Kaarlo Saarento.

Muut kokouksen tekemät henkilövalinnat ja päätökset ovat luettavissa pöytäkirjasta.

Seurakunnanvaltuuston jäsenet 2024 – 2027. Kuva: Julian Hänninen.