Seurakunnanvaltuuston kokouksen 2/2024 päätöksiä

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous 2/2024 pidettiin seurakuntakeskuksen juhlasalissa torstaina 30.5.2024 klo 17.00 alkaen. Kokouksessa valtuusto päätti hyväksyä seurakunnan vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 2023 sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuusto hyväksyi Jyväskylän ja Kuopion ortodoksisten seurakuntien yhteisen aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta siten, että Hankasalmen ja Konneveden kuntien alueet liitettäisiin Kuopion seurakunnasta Jyväskylän seurakuntaan 1.1.2025 lukien. Kuopion seurakunnan valtuusto hyväksyi aloitteen jo aiemmin, kokouksessaan 25.5.2024. Seuraavaksi asia etenee kirkollishallituksen käsittelyyn, joka tekee päätöksen asiasta hiippakunnan piispan esittelystä, todennäköisesti syksyn 2024 aikana.

Kokouksen pöytäkirja