Jyväskylän ortodoksinen seurakunta palvelee seurakuntalaisiaan ja heidän perheenjäseniään elämän eri käännekohdissa toimittamalla ortodoksisen perinteen mukaan pyynnöstä sakramentteja ja muita kirkollisia toimituksia. Ortodoksisella kirkolla on seitsemän sakramenttia eli pyhää mysteeriota, joitten lisäksi toimitetaan lukuisia kirkollisia toimituksia seurakuntalaisten tarpeitten mukaan. Toimitukset järjestetään pääsääntöisesti seurakunnan pyhäköissä, mutta niitä voidaan sovittaessa toimittaa myös kodeissa, hoitolaitoksissa ja muissa juhlatiloissa.

Kasteen ja mirhavoitelun sakramenttien kautta ihminen liitetään seurakunnan jäseneksi. Jos kyseessä on pieni lapsi, molemmat toimitukset on tapana toimittaa samalla kertaa, lapsen ollessa noin kahden kuukauden ikäinen. Lapsi voidaan kastaa ortodoksisessa kirkossa, jos vähintään toinen vanhemmista on seurakuntamme jäsen. Aikuisen siirtyessä Ortodoksisen kirkon jäseneksi toisesta kirkkokunnasta toimitetaan ainoastaan mirhavoitelun sakramentti.

Avioliiton sakramentti voidaan toimittaa ortodoksisessa kirkossa silloin, kun vähintään toinen puolisoista on ortodoksi ja toinenkin jonkin kristillisen kirkkokunnan kastettu jäsen. Mikäli toinen puolisoista ei kuulu mihinkään kirkkoon, vihkiminen on toimitettava maistraatissa, mutta pappi voi toimittaa avioliiton siunauksen parin niin toivoessa. Avioliiton siunaus voi tulla kysymykseen myös silloin, jos pari on mennyt naimisiin jonkin toisen kirkkokunnan perinteen mukaan.

Ehtoollisen mysteerio on ortodoksisessa perinteessä Kirkon jumalanpalveluselämän keskus, jossa uskovat osallistuvat Kristuksen ruumiista ja verestä ”syntien anteeksi saamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi”. Ehtoolliseen osallistuminen on mahdollista jokaisessa liturgia-palveluksessa sekä paastoaikana toimitettavissa ennen pyhitettyjen lahjain liturgioissa. Ortodoksiseen kirkkoon kuulumattomat kirkossakävijät eivät voi osallistua ehtoollisesta, mutta ovat tervetulleita seuraamaan palvelusta.

Jos ortodoksisen seurakunnan jäsen on vakavasti sairas, hänen on hyvä pyytää omaisia tai hoitohenkilökuntaa ottamaan yhteyttä suoraan oman seurakunnan pappiin. Kiireellisissä tapauksissa tärkeintä on huolehtia siitä, että sairastava pääsee osallistumaan ehtoollisesta: sairastavalle tai muusta syystä kirkkoon pääsemättömälle seurakuntalaiselle pappi jakaa pyhät ehtoollislahjat kotona tai hoitolaitoksessa toimitettavassa ripitystoimituksessa. Myös sairaanvoitelun sakramentin toimittaminen on mahdollista sairastavan sitä toivoessa.

Katumuksen eli synnintunnustuksen mysteerio kuuluu ihanteellisessa tapauksessa jokaisen ortodoksin hengelliseen elämään. Katumuksen sakramentti on papin kanssa kahden kesken toimitettava toimitus, jota varten on hyvä varata papilta etukäteen aika joko puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Seurakunnassamme toimitetaan paastoaikoina myös niin kutsuttuja yleisiä katumuksen sakramentteja, joista tiedotetaan seurakunnan jumalanpalvelus-tiedotteissa.

Kuolemaan liittyvistä kirkollisista toimituksista keskeisimmät ovat hautauspalvelus sekä erilaiset vainajien muistopalvelukset eli panihidat ja litaniat. Kun seurakunnan jäsen nukkuu pois, omaisten on syytä ottaa viipymättä yhteyttä vainajan kotiseurakuntaan hautajaisten järjestämiseksi. Ortodoksiseen kirkkoon kuulunut vainaja haudataan aina ortodoksisin menoin, joskin siunaus voidaan toimittaa myös luterilaisen kirkon tiloissa. Muistopalveluksia toimitetaan kirkossa yleisinä vainajien muistelupäivinä, mutta niitä toimitetaan hyvin paljon myös omaisten pyynnöstä, esimerkiksi juuri kuoleman jälkeen tai sen vuosipäivinä.

Iloisempiin elämäntapahtumiin liittyviä kirkollisia toimituksia ovat muitten muassa syntymä- ja merkkipäivinä toimitettavat kiitosrukoushetket sekä uuteen kotiin muutettaessa järjestettävät kodinpyhitykset. Lisäksi rukouspalveluksia järjestetään seurakuntalaisten pyynnöstä myös mitä erilaisimpiin tarpeisiin, kuten matkalle lähdettäessä, työtehtävään ryhdyttäessä tai läheisen sairastaessa.

Kaikkiin kirkollisiin toimituksiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa rohkeasti yhteyttä seurakuntamme papistoon. Ajanvaraukset ja pyynnöt erilaisista toimituksista hoituvat sähköpostitse tai puhelimitse joko kirkkoherranviraston kautta tai suoraan papeilta. Tarvittavat yhteystiedot löydät tämän sivuston yläreunassa olevan valikon kautta. Autamme teitä mielellämme kaikissa toimitusten tai juhlien järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä.