Seurakunnassamme toimii erilaisia kerhoja ja piirejä, joissa osallistujilla on mahdollisuus opiskella ortodoksisen uskon perusteita ja syventää tietojaan Idän kirkon perinteestä. Säännöllisesti kokoontuvien kurssien ja piirien lisäksi järjestämme myös muun muassa kasvatuksellisia päivätapahtumia eri aiheista sekä ortodoksisuuteen tutustuttavia luentotilaisuuksia.

Mikäli olet kiinnostunut Ortodoksiseen kirkkoon liittymisestä tai opetuksen saamisesta, mutta et pääse osallistumaan järjestettävään opetukseen, voit ottaa yhteyttä suoraan seurakuntamme papistoon. Järjestämme opetusta tarvittaessa myös kurssien ulkopuolella.

Ortodoksisuus tutuksi -kurssi

Ortodoksisuus tutuksi -kursseja järjestetään seurakunnassamme vuosittain kaksi kappaletta, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Parin viikon välein kokoontuvilla kursseilla saadaan perustiedot ortodoksisesta uskosta ja tutustutaan yhdessä seurakunnan elämään. Kurssille osallistuminen tarjoaa polun ortodoksisen kirkon jäsenyyteen, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki muutenkin aiheesta kiinnostuneet ja kertausta kaipaavat. Isät Kaarlo ja Joonas vetävät kurssia. Tervetuloa!