Diakonia – tehtävä jokaiselle kristitylle

Lähimmäisten palveleminen on Kirkon keskeisintä perustoimintaa. Diakonia ei kuitenkaan kuulu vain papistolle tai siihen sitoutuneille vapaaehtoisille. Elävä kirkko kokonaisuudessaan on lähimmäisiä palveleva yhteisö ja sen jokainen jäsen on kutsuttu osallistumaan diakoniatyöhön omien mahdollisuuksiensa mukaan. Hyvä alku diakoniatyölle on vaikkapa naapurin tervehtiminen ja toisten huomioon ottaminen.

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa diakoniatyötä tehdään yhteistyössä henkilöstön ja aktiivisten seurakuntalaisten kesken. Diakoniatyöstä vastaavana pappina toimii kirkkoherra, isä Kaarlo. Työtä suunnittelee, koordinoi ja tekee diakoniatoimikunta.

Seniorityö

Jyväskylässä diakoniatyömme painopiste on ollut ikääntyneiden seurakuntalaisten palvelemisessa. Organisoitu diakoniatyö pyrkii tavoittamaan mahdollisimman monet yksinäisistä tai avuntarpeessa olevista vanhuksista. Toimintaa on sekä henkilöille, jotka vielä pääsevät itse liikkeelle että heille, jotka ovat sidottuja kotiin tai laitokseen. Kodeissa, palvelukeskuksissa ja päiväkeskuksissa järjestetään pyyntöjen mukaan rukoushetkiä ja vierailuja. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten pyhiinvaelluksia, toimintapäiviä ja retkiä.

On syytä korostaa, että seurakunta ei saa automaattisesti tietoja tai osoitteita eri palvelutaloissa olevista vanhuksista. Sen tähden olisi tärkeää, että ilmoittaisit esimerkiksi isä Kaarlolle tai kirkkoherranvirastoon, jos omaisesi muuttaa palvelutaloon tai liittyy mukaan päiväkeskustoimintaan.

Avustustoiminta

Seurakuntana tuemme vähävaraisia lähimmäisiämme pienin avustuksin ja osallistumalla Jyväskylässä ruokajakelun tukemiseen Ruoka-apu Lyydian kautta. Ulkomaiseen avustustyöhön osallistumme kirkkomme kansainvälisen diakonian ja lähetystyön järjestön Filantropia ry:n kautta ja sen toimintaa tukemalla.

Diakoniatyön tukeminen ja tekeminen

Diakoniatoimikunta myy diakoniatyölle lahjoitettuja tavaroita ja kirjoja esimerkiksi seurakunnan myyjäisissä. Diakoniatoimikunta on lisäksi julkaissut diakoniatyön hyväksi osanottoadresseja, joita myydään seurakunnan virastossa. Paastokeräyksiin osallistumalla voit tukea myös Filantropian kansainvälistä avustustyötä.

Ortodoksisen kirkon diakoniatyö on meidän kaikkien ortodoksien asia. Monenlaista ja kaiken kokoista tekemistä on tarjolla, kaikille kiinnostuneille löytyy varmasti jokin sopiva tapa auttaa. Ilmoita siis, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan. Yhdessä tekeminen on aina hauskempaa, ja lisäksi ortodokseilla on usein pilke silmäkulmassa, liekö sitten karjalaisena perintönä vai merkkinä pääsiäisenä saamastamme ilosta ja toivosta.

Diakoniatoimikuntalaiset kertovat mielellään lisää seurakunnan diakoniatyöstä ja pitävät joskus esitelmiä aiheesta diakoniatoimikunnan järjestämillä kirkkokahveilla. Diakoniatoimikuntalaisia voi jututtaa silloin tai vaikkapa Jyväskylän kirkossa jumalanpalvelusten yhteydessä. Jos tarvitset apua, olet avuntarvitsijan omainen tai olet kiinnostunut osallistumaan vapaaehtoistyöhömme, ota yhteyttä isä Kaarloon tai kirkkoherranvirastoon.