Kuulutus kirkkoherranvaalista

VAALIKUULUTUS Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan 26.–30.9.2021 välisenä aikana suljetulla lippuäänestyksellä. Kirkkoherran vaalien äänestysajankohdat ja -paikat ovat seuraavat: Su 26.9. klo 10 alkavan liturgian jälkeen klo 11.30–13.00 Jyväskylän Ylösnousemuksen …

Seurakunnanneuvoston pöytäkirja 3/2021

Seurakunnanneuvosto hyväksyi kokouksessaan 26.3.2021 seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2020 seurakunnanvaltuustolle esitettäviksi. Kokouksen pöytäkirjaan pääset tutustumaan tästä.

Vaalilautakunnan pöytäkirja 16.3.2021

Vaalilautakunta piti kokouksen 16.3.2021. Kokouksen pöytäkirjaan pääset tutustumaan tästä. Pöytäkirjasta puuttuva oikaisuvaatimusosoitus on toimitettu julkaistavaksi 22.3.2021 ja on luettavissa tästä.

Seurakunnanneuvoston pöytäkirja 2/2021

Seurakunnanneuvosto laati kokouksessaan 3.3.2021 äänioikeutettujen luettelon seurakunnan kirkkoherranvaalia varten ja käsitteli vaalin järjestelyjä koskevia asioita. Kokouksen pöytäkirjaan ja liitteenä olevaan hiippakunnan piispan ehdokasasetteluun pääset tutustumaan tästä.