Seurakunnanneuvoston pöytäkirja 3/2021

Seurakunnanneuvosto hyväksyi kokouksessaan 26.3.2021 seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2020 seurakunnanvaltuustolle esitettäviksi. Kokouksen pöytäkirjaan pääset tutustumaan tästä.

Hiippakunnan piispan kirje kirkkoherranvaalin siirtämisestä

KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on 19.3.2021 päivätyllä, seurakunnanneuvostolle ja vaalilautakunnalle osoittamallaan kirjeellä esittänyt seurakunnan kirkkoherranvaalin koepalvelusten ja vaalitoimituksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Kirjeeseen voit tutustua tästä.

Vaalilautakunnan pöytäkirja 16.3.2021

Vaalilautakunta piti kokouksen 16.3.2021. Kokouksen pöytäkirjaan pääset tutustumaan tästä. Pöytäkirjasta puuttuva oikaisuvaatimusosoitus on toimitettu julkaistavaksi 22.3.2021 ja on luettavissa tästä.

Seurakunnanneuvoston pöytäkirja 2/2021

Seurakunnanneuvosto laati kokouksessaan 3.3.2021 äänioikeutettujen luettelon seurakunnan kirkkoherranvaalia varten ja käsitteli vaalin järjestelyjä koskevia asioita. Kokouksen pöytäkirjaan ja liitteenä olevaan hiippakunnan piispan ehdokasasetteluun pääset tutustumaan tästä.